การอ่านคนจรจัดมักขยันหมั่นเพียร ปีที่แล้วมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรมากกว่า 142, 000 รายการกับสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปในมิวนิค เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่เป็นการเพิ่มขึ้น 16% จากรายงานของประธานสำนักงาน Ingo Kober เมื่อวันศุกร์ที่มิวนิค อัตราการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดในการยื่นขอสิทธิบัตรนั้นนอกเหนือไปจากการประมวลผลข้อมูลทางชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม

DPA

© science.de

แนะนำ ตัวเลือกของบรรณาธิการ