การอ่านออกเสียงคนรักควรกระซิบคำสาบานรักที่หูซ้ายของคนที่รักที่สุดควรจำคำพูดที่ซาบซึ้งกว่าเมื่อมาจากด้านซ้ายนักจิตวิทยาชาวอเมริกันบอกกับสภายุโรปจิตวิทยาในลอนดอน Teow-Chong Sim ได้รับการพิสูจน์จาก Sam Houston State University นักจิตวิทยานำเสนอ 62 วิชาด้วยการผสมผสานระหว่างคำที่มีวัตถุประสงค์และอารมณ์ ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถจดจำคำที่แสดงอารมณ์ได้ดีกว่านี้มากหากได้ยินทางหูซ้าย

Ulrich Dewald

© science.de

แนะนำ ตัวเลือกของบรรณาธิการ