การอ่านตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2003 คาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบนโลกมากกว่า 300, 000 ปีที่ผ่านมา ในปี 1999 เพียงอย่างเดียวฐานข้อมูลทั่วโลกขยายตัว 1.5 exabytes เป็นประมาณ 12 exabytes หรือ 12 ล้าน terabytes โดยหนึ่ง terabyte เท่ากับปริมาณหนังสือหนึ่งล้านเล่ม สิ่งนี้คำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์จาก School of Information Management & Systems (SIMS) ที่ Berkeley University of California ในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรื่องของการศึกษาคือปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งมีอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเก็บไว้ในสื่อออปติคอลหรือแม่เหล็กหรือออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ นักวิจัยพบว่ามีเพียงร้อยละ 0.003 ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลบนสื่อข้อมูลพิเศษ ข้อมูลใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นในรูปแบบดิจิตอลซึ่งตามที่นักวิทยาศาสตร์จะทำให้เกิดความต้องการสื่อเก็บข้อมูลและแนวคิดการจัดการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ครัวเรือนส่วนตัวกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลด้วยตัวเลือกทางเทคนิคใหม่เช่นพีซีอินเทอร์เน็ตและอีเมล

การศึกษาเรื่องข้อมูลเท่าไหร่สามารถพบได้บนหน้าเว็บของ SIMS

Almut Bruschke-Reimer และ SIMS

แสดงผล

© science.de

แนะนำ ตัวเลือกของบรรณาธิการ